Disclaimer

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onderstaande bepalingen:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Hoooked en hoewel we ons uiterste best doen om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het bezoek aan deze website is daarom strikt op eigen risico.

 

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Hoooked (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Hoooked is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

 

Verantwoording/aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband staand met, het gebruik van deze website.

 

Verwijzingen naar andere websites

We doen er alles aan om onze website goed en vlot te laten werken. Hoooked neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Bovendien kun je via deze website doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van Hoooked vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links naar derden impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op deze sites worden geuit.

Back to top